top of page

Wat houdt de therapie in?

Er kan tijdens jouw therapeutisch proces gebruik gemaakt worden van verschillende vormen van therapie, of een combinatie hiervan. Hieronder vind je meer informatie over enkele vormen van therapie die we kunnen gebruiken.

Creatieve therapie is een vorm van therapie waarbij zelfexpressie centraal staat. Anders dan bij traditionele therapievormen als psychotherapie of gesprekstherapie gebeurt dat niet door zelf te praten, maar door de verbeelding te laten spreken. Door expressie te geven aan je innerlijke wereld wordt het mogelijk die te begrijpen, een plaats te geven, los te laten of te veranderen. Kunnen uiten wat in je leeft, werkt bevrijdend en rustgevend.

Via een bepaald medium brengen we je emoties naar de oppervlakte.  Dit kan beeldend zijn, maar ook bijvoorbeeld door middel van muziek of schrijfopdrachten.

Aandachtstherapie is een vorm van creatieve therapie waarin we ons focussen op de hereniging van lichaam en geest. We brengen ons hoofd en lichaam opnieuw dichter bij elkaar zodat het als één geheel kan functioneren. We brengen onze levensenergie terug in balans.

Gesprekstherapie is een therapievorm waarbij we door middel van gesprek samen zoeken naar oorzaken van en oplossingen voor problemen, naar inzichten, analyses, verwoording van emoties enzoverder. Via het stellen van gerichte vragen kunnen we verheldering teweeg brengen. Maar niet alleen het stellen van vragen is een deel van de gesprekstherapie, ook gewoon een luisterend oor. Er wordt zonder oordeel, maar met erkenning naar jou geluisterd. Naast praten, kan de gesprekstherapie ook gecombineerd worden met andere therapievormen zoals de creatieve therapie, aandachtstherapie, dialectische gedragstherapie, ...

Elke therapiestroming heeft specifieke methodes die gecombineerd kunnen worden met gesprekstherapie.

Ook al hebben ze een andere invalshoek, wordt ook lichaamsgerichte aandachtstherapiecreatieve therapie of energetische therapie veelal gecombineerd met gesprekstherapie. Je hoeft dus geen prater te zijn om in therapie te gaan. Er zijn verschillende manieren om psychische of emotionele ondersteuning te krijgen.

Eén ding is zeer belangrijk: alles kan en niets hoeft, zolang de eigen grenzen worden gerespecteerd.
We houden alles laagdrempelig en op eigen tempo.

bottom of page